0983 515 526 0907 537 890

Tags: MÁY CẮT ỐNG TỰ ĐỘNG GMACC

MÁY CẮT ỐNG TỰ ĐỘNG GMACC GM AD 420 NC

Cập nhật: Thg7 18 , 2017
Model GM-AD 420 NC là máy cắt tự đông dời phôi, kẹp phôi cắt và nhã phôi hoàn toàn tự động.
Dời phôi tự động bằng bơm thủy lực, các đoạn cắt được lập trình độ dài tùy chỉnh...

MÁY CẮT ỐNG TỰ ĐỘNG GMACC GM AD 420 CNC

Cập nhật: Thg7 18 , 2017
Model GM-AD 420 CNC là máy cắt tự đông dời phôi, kẹp phôi cắt và nhã phôi hoàn toàn tự động.
Dời phôi tự động bằng motor servo, các đoạn cắt được lập trình độ dài tùy chỉnh.
Lưỡi...